barcelona
Visiting scholars

 

Bolemant Lilla

Lilla Bolemant is our visiting scholar in residence over the Fall Semester of the 2013/2014 academic year. She is awarded the Hungarian Academy’s Domus Scholarship and works with Erzsébet Barát, her host during her stay. The focus of her current project is on the potential effects of the trauma in the wake of the First World War. Her objective is to explore the effects of the new social and cultural situation on the possibility of female authorship. The fieldwork she is carrying out with the help of the Scholarship is on Hungarian minority women’s access to journalism over the interwar period. She aims to find out and compare the effects of the nationalist tendencies of the Horthy era in Hungary and that of the more liberal Czechoslovakian political regime on these women’s participation in journalism, the conditions thereof, and the questions they address in their contributions.

 

Position: Researcher & Editor-in-Chief of Maďari (Magyarok) www.madari.sk
Affiliation: Research Institute of Minorities, Fórum,  Somorja, Slovakia
Office: 3303
e-mail: liliana.bolemant@gmail.com, mlm@du.se

Education:

2012: PhD in Literary Studies, Comenius University, Bratislava, Slovakia
2003: MA in European Integration, University, Bratislava, Slovakia
1995: MA in German Literature and Linguistics, University, Bratislava, Slovakia
1988: MA in HUngarian and Russian Literature and Linguistics, University, Bratislava, Slovakia

Research Interests:

women’s literature at the fin de scile and early 20th century; female authorship; the interscetion of gender and literary canon in the multiethnic regions of Central-Europe; representation of female identity in Hungarian women’s writing both in literary and non-literary texts in the first half of the 20th century in Czechoslovakia.

Major publications:

Irodalom a gimnáziumok 3. osztálya számára, 2. rész, Szlovák Tankönyvkiadó, Pozsony, 2005.

Irodalom II. &  III. A felvilágosodás, a klasszicizmus és a romantika irodalma.  & A realizmus és a századforduló irodalma. (Tankönyvek) Terra Kiadó, Pozsony, 2010.

A genderérzékeny oktatás és a nőírók szerepe a középiskolai magyar irodalom tankönyvekben. In „Írásnak mestersége“. A nyitrai magyar pedagógusképzés 50 éves évfordulójának tiszteletére tartott nemzetközi konferencia előadásai Nyitra, Konstantin Egyetem, 2010. 167-176. old.

Az emigráció nembeli jellege: Földes Jolán „A halászó macska utcája” és Zilahy Lajos „A lélek kialszik” című regényének összehasonlítása. „A társadalmi nemi viszonyok intézményesülése. A magyarság és a nemiség metszetei.”, TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat. 2011. 1.1. http://tntefjournal.hu/vol1/iss1/05_bolemant.pdf

Nemi és nemzeti sztereotípiák összefonódása Szenes Piroska „Csillag a homlokán” című regényében. In Kapcsolatok, képek. Imagológiai tanulmányok. Pap Levente, Tapodi Zsuzsa (szerk.) Sapientia Egyetem, Csíkszereda, 2011. 116-129. old.

A kisebbségi irodalom Másikja. A két világháború közötti csehszlovákiai magyar irodalom nőíróinak recepciója. „A társadalmi nemi viszonyok a rendszerváltozás elmúlt húsz évében: poszt-szocializmus(?) és feminizmus(?)” TNTeF: Társadalmi Nemek Tudománya Interdiszciplináris eFolyóirat. 2012. 2.2. http://tntefjournal.hu/vol2/iss2/02_bolemant.pdf

A női identitás kifejezőeszközei Berde Mária Tüzes kemence című regényében. In Tudomány az oktatásért – Oktatás a tudományért. Mészáros András (szerk.) Nyitra, Konstantin Filozófus Egyetem, 2011. 49-54. old.

Női mese I-II. Szenes Piroska regényéről. Irodalmi Szemle, 2012. 8-9. sz., http://www.irodalmiszemle.bici.sk/lapszamok/2012/2012-augusztus/1396-bolemant-lilla-ni-mese-i http://www.irodalmiszemle.bici.sk/lapszamok/2012/2012-szeptember/1451-bolemant-lilla-ni-mese-ii-tanulmany-szenes-piroskarol.
 
Berde Mária „Szent szégyen” című regénye. Irodalmi Szemle. 2013. 3. sz. 71-79. old.

 

BACK TO TOP

Design downloaded from free website templates.