barcelona
Affiliated Member

Katalin Demcsák

Position: Assistant Professor
University of Szeged, Department of Adult Education

Contact:
Office: Szilléri sgt. 12., Szeged 6723
 e-mail: demcsak at jgypk.u-szeged.hu

Education and Degrees:
PhD in Philosophy – Aestetics 2009
ELTE - University Eötvös Lóránt of Budapest, Institute for Art Theory and Media Studies Department of Aestetics)
Dissertation Title: COMEDY, ARTE, WORLD. Giovan Battista Andreini’s theory of theatre.

Doctorate Program in Literature 1993-1996
SZTE - University of Szeged, Department of Italian Studies
PhDc (ABD) /Absolutorium in Literature.

MA in Hungarian and Italian Studies 1991
SZTE - University of Szeged, Department of Italian Studies, Department of Hungarian Studies.

Language skills: Italian, English

Research Areas:
History and Theory of the Contemporary Theatre – (Acting, Theatrical Event, Intercultural Theatre, Languages on the stage)
Feminist Performance Studies
Renaissance Theatre and Performance in Italy

Selected Publications
Monograph:
Scriptum. A Szegedi Kortárs Balett története [Scriptum. History of the Contemporary Ballet of Szeged].Szeged: Factory Creative Studio, 2009 (p.189).

Book chapters:
“Kentaurnő. A kép hatalma Giovan Battista Andreini »extravagáns« dráma-gépezetében. [Centaura. The Power of the Picture in Giovan Battista Andreini’s „extravagant” drama-machine].” In Kiss Attila and Szőnyi György Endre eds. Szó és kép. A művészi kifejezés szemiotikája és ikonográfiája. Tanulmányok, [Imagine and Word. Semiotics and Iconography of Arts]. Szeged: JATEPress 2003, 227-236.

“Határművészet. Színészek és nézők a színjáték közösségében [Art of the Border. Actors and Spectators in the community of the Performances].” In Demcsák K. – Kálmán C. eds., Határtalan áramlás. Színházelméleti távlatok Victor Turner kultúrantropológiai írásaiban, [Limitless Flow. Theatrical Perspectives in the Anthropological Works of Victor Turner] Budapest: Kijárat, 2003, 77-95.

L’europa dietro la cortina di ferro. Sperimentazione teatrale in Ungheria tra il 1960 e il 1990. In Annalisa Cosentino ed. L’identità culturale europea nella tradizione e nella contemporaneità, Udine: Forum, 2004, 137-147.

“Szöveg-világ és világ-nyelv [World of Text and World-Language].” In Mestyán Ádám – Horváth Eszter eds. Látvány/színház. Performativitás, műfaj, test[Theatre/Spectacle. Performance, genre, body]. Budapest: L’Harmattan, 2006. 177-190.

“A csodálatos sárkány. Színpadi és női identitás Jászai Mari írásaiban [The Wonderful Dragon. Theatrical and Feminine Identity in the Works of Mari Jászai].” In Imre Zoltán ed., Alternatív színháztörténetek. Alternatívok és alternatívák, [Alternative History of Theatre. Alternatives]. Budapest: Balassi, 2008, 105-122.

“A Paál István vezette Szegedi Egyetemi Színpad [University of Szeged’s Theatre Group as lead by István Paál].” In Imre Zoltán ed., Alternatív színháztörténetek. Alternatívok és alternatívák[Alternative History of Theatre. Alternatives].  Budapest: Balassi, 2008, 241-264.

“Világ-nyelv-töredék(ek) – A Metanoia Különítmény  korai előadásai [Fragment(s) of the World’s Languages. The Early Performances of the Metanoia Company].” In Imre Zoltán ed., Alternatív színháztörténetek. Alternatívok és alternatívák[Alternative History of Theatre. Alternatives].  Budapest: Balassi, 2008, 508-527.

 Edited Book Series:
Spectaculum. A Book Series on the History and Theory of Theatre. Budapest: Kijárat Kiadó.

Hippodrom. A Book Series on Theatre Theory (coedited with Imre Zoltán and P. Müller Péter). Budapest: Kijárat Kiadó.

Edited Antologies:
Demcsák Katalin - Kiss Attila eds. Színház–szemiográfia. Az angol és olasz reneszánsz dráma és színház ikonográfiája és szemiotikája [Theatre Semiography. The Iconography and Semiotics of the English and Italian Drama and Theatre]. Szeged: JATEPress, 1999. p. 315.

Demcsák Katalin – Kálmán C. György eds. Határtalan áramlás. Színházelméleti távlatok Victor Turner kultúrantropológiai írásaiban [Limitless Flow. Theatrical Perspectives in the Anthropological Works of Victor Turner].  Budapest: Kijárat, 2003. p. 95.

Demcsák Katalin – Imre Zoltán eds. Színház és szociológia határán [On the Verge of Theatre
and Sociology]. Budapest: Kijárat, 2005. p. 131.

 

BACK TO TOP

Design downloaded from free website templates.