9. Nyelv, Ideológia, Média: Interdiszciplináris gender konferencia, Szeged, 2013. szeptember 27-28.

 

 

A „magyar” társadalmi nemi és szexuális viszonyok sajátossága: Összehasonlító megközelítések

2013-ban kilencedik alkalommal rendezi meg a TNT, a Szegedi Tudományegyetem Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoportja a nyelvhasználat és a hatalom, a kulturális reprezentációk és az ideológia, illetve ezek intézményekbe ágyazódottságát, a nők és a feminista gondolkodás magyarországi összefüggéseit vizsgáló konferenciáját. Szeretettel várjuk vissza a korábbi konferenciák résztvevőit, hívjuk mindazokat, akik eddig még nem vettek részt. Itt a kiváló alkalom, csatlakozzatok hozzánk!
A 2013-as konferencia a magyar, illetve a magyarországi patriarchális társadalmi rend és heteronormativitás sajátosságait kívánja megvizsgálni. Arra keresi a választ, mennyiben, miben más az itteni helyzet, vagy miben hasonlít más társadalmak, kultúrák gyakorlataihoz. Kutatásmódszertani szempontból ez azt is megköveteli, hogy átgondoljuk, reflektáljunk arra, miként választjuk meg vonatkoztatási pontjainkat, melynek eredményeként aztán felrajzoljuk a „magyar”-nak gondolt/tételezett reprezentációk, értelmezési keretek, intézmények sajátosságait. A NYIM 8. záró vitáján úgy láttuk, talán elérkezett az idő, amikor nem egy társadalmi jelenség, nem egy konkrét téma az, amit a felhívásban megfogalmazunk, hanem az összehasonlítás elengedhetetlen mozzanatát emeljük a középpontba. Úgy gondoltuk, a magyar feminista kutatás elérkezett ahhoz a ponthoz, ahol az eddig végzett munka megengedi ezt a fajta tematikai sokféleséget, melyet a módszertani megközelítés hasonlósága kapcsol össze.

A konferencia előadásai a következő kérdésekre keresik a választ: 

  • Milyen elméleti keretek hasznosíthatók különböző tudományterületen folyatott kutatásaink során? A pedagógiai, szociológiai, történelmi, nyelvészeti, az irodalomtudomány és kultúratudomány területén kutatásainkban?
  • Milyen társadalmi eseményeket, kulturális jelenségeket, földrajzi pontokat, választunk, hová megyünk „el”, hogy onnan „visszatérve” belátható(bb) legyen az, amit „itt” szeretnénk „magyar” sajátosságként megragadni?
  • Mi történik a fogalmakkal, a „határátlépések” során? Milyen irányúak ezek a mozgások?
  • Melyek azok a konkrét jelenségek, kulturális és társadalmi gyakorlatok, melyekre itt és most feltétlenül reflektálnia kell a magyar feminista kutatásnak? Mennyiben sajátosak ezek a gyakorlatok, jelenségek, alkotások?

Az előadásokból a TNTeF folyóirat 2014. Tavaszi számában közlünk válogatást (tntefjournal.hu).

 

HELYSZÍN

A konferencia színhelye a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészkar Konferenciaterme (Egyetem u. 2.). (A vasútállomástól sétálva kb. 10-15 perc).

Utazás: Szeged és Budapest között óránként jár vonat. Ezek egyik fele gyorsvonatként közlekedik, ezért nem kell rá helyjegyet váltani, másik fele helyjegyes, de kényelmesebbek a kocsik. A menetidő kb. 135 perc.

Részletes Információkért lásd a www.elivra.hu online vasúti menetrendet.

 

REGISZTRÁCIÓ

Regisztrációra szeptember 27-én, pénteken, 12:30-tól 15:30-ig, és 28-án,  szombaton reggel, 8:30-tól 10 óráigig lesz lehetőség a konferencia helyszínén. A konferencia részvételi díja 7000 Ft, nappali tagozatos PhD-hallgatóknak 5000 Ft. Ez magában foglalja a kávét, a péntek esti fogadást és a szombati szendvics-ebédet is. A regisztráció csak a helyszínen lehetséges. Csak készpénzt tudunk elfogadni (számlát természetesen adunk). Esetleges visszalépés fizetési kötelezettség nélkül szeptember 7-ig lehetséges (a Szervezőknek küldött e-mailben).