Díjazottak

Louise O. Vasvári, azaz Vasvári Alojzia Olga Budapesten született, nyolcéves koráig élt Magyarországon, majd egy év kolumbiai tartózkodás után családjával az Amerikai Egyesült Államokba emigrált. Ott járt egyetemre, PhD tudományos fokozatot a University of California, Berkeley-n szerzett irodalomtudományból. Ma a Stony Brook University professzor emeritája és a New York University oktatója, de vendégtanárként számos egyetemen tartott kurzusokat, köztük a Cambridge Universityn és a Berkeley-n. Magyarországon az új század első évtizedében tanított az ELTE-n, a CEU-n és a Szegedi Tudományegyetemen is, ahol a Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport külső tagja 2009 óta.

A transzkulturális tudományos élet egyik megteremtője, angol, magyar és spanyol nyelven megjelent tudományos írásai, könyvei széles érdeklődési körről tanúskodnak. Louise O. Vasvári úttörő munkát végez a női szempontok, a genderrel és szexualitással kapcsolatos kérdések feltárásában a középkortól napjainkig az irodalomtudományban, a nyelvészetben, a kultúratudományban, a női életírás kutatásában és a holokauszt-kutatásban. Kutatásait egyszerre jellemzi az originalitás és erudíció. Az összehasonlító magyar kultúratudományról Steven Tötösy de Zepetnek társszerkesztésében a Purdue University Pressnél 2011-ben angolul megjelent kötete, a Comparative Hungarian Cultural Studies egy új tudományterület hazai alapjait fektette le.  Legújabb tanulmányaiban a női holokausztnaplók ételreceptjeit, az első magyar szépségkirálynőről, Simon Böskéről szóló elemzésében pedig a nemi szerepek, a nemi és faji identitás kérdését vizsgálja a két világháború közti Magyarországon.

Louise O. Vasvári felbecsülhetetlen értékű hozzájárulása a magyarságtudomány nemzetközi kutatásához a Hungarian Cultural Studies című, az USA-ban megjelenő e-folyóirat gondozása, melynek főszerkesztője. A Hungarian Cultural Studies széles spektrumú, a magyar irodalommal, történelemmel, tág értelemben vett kultúrával foglalkozó hungarológiai folyóirat. Az angol nyelvű lap a nemzetközi szerzőgárda legszínvonalasabb írásainak ad helyet, s Louise O. Vasvári önzetlen, fáradhatatlan munkájának köszönhetően az itt publikáló magyar kutatók a folyóirat révén a nemzetközi tudományos életbe kapcsolódhatnak be.

Az írásaiban a női szempontot érvényesítő tudósként és fáradhatatlan szerkesztőként, a tudományos élet szervezőjeként Louise O. Vasvári méltó módon képviseli Kaffka Margit szellemiségét.

Szeged, 2021. február 19.