Kaffka Margit-díj

Leírás

A Kaffka Margit-díj magyarországi, illetve az államhatáron túl (diaszpórában) élő magyar nők és feministák életét, mozgalmait, történelmi és politikai küzdelmeit, nemzetközi kapcsolatait, illetve az ezeket megjelenítő kulturális, irodalmi, képzőművészeti és médiareprezentációkat gender/szexualitás szempontból kutató vagy a nemzetközi feminista elméletek és kutatás eredményeit meghonosító, azokat újragondoló kutatók kiemelkedő teljesítményét elismerő évente odaítélt díj. A Díjat az SZTE Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport alapította 2019-ben és 2020-ban kerül átadásra első alkalommal.

A Kaffka Margit-díj szakmai elismerés, egy Kaffka Margit képmását, valamint a díj leírását megfogalmazó emléklap, mely nem jár pénzjutalommal.

A Kaffka Margit-díjat a TNT rendezte szegedi éves konferencia Megnyitóján adja át a Kuratórium Elnöke.

Szívből reméljük, hogy a Díj újabb lehetőséget teremthet a feminista tudományos iskolák, kutatógenerációk és mozgalmak szolidaritásának, önbecsülésének megerősödéséhez.

Jelölés

A társadalmi nemek tudományának interdiszciplináris jellegéből adódóan az éves jelölést a humántudományok és társadalomtudományok területén kutatók és oktatók köréből egyaránt várjuk. A Díjat a TNT, Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport, Szegedi Tudományegyetem gondozza. Honlapján egy külön felületre felkerül minden évben a díjazottak neve és a Díj elnyerésének indoklása.

A díjazott személyére a jelölést a mindenkori Kuratórium Elnökének kell e-mailben eljuttatni az adott év május 31-ig, a jelölt nevével és egy rövid, egy-két oldalas indoklással. Egyének és közösségek egyaránt tehetnek javaslatot — a javaslattevő identitása anonim marad, az Elnök nem tájékoztatja róla a kuratóriumi tagokat sem. A lehetséges összeférhetetlenség kiküszöbölése érdekében a Kuratórium tagjai tagságuk ideje alatt nem jelölhetők, és nem is kezdeményezhetnek jelölést.

A Díj odaítélése

A Díj odaítéléséről egy háromévente felálló héttagú kuratórium dönt, mely elnökét saját maga választja, egy tagja pedig a TNT Kutatócsoport kutatói közül kerül ki. A Kutatócsoport kéri fel a Kuratórium tagjait, de a leköszönő tagok is tehetnek javaslatot a következő kuratórium tagjaira.

Kuratórium

Barát Erzsébet, a Kuratórium Elnöke, Szegedi Tudományegyetem
Berán Eszter, Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Kádár Judit, ELTE Savaria Egyetemi Központ
Kövér-Van Til Ágnes, ELTE Társadalomtudományi  Kar
Séllei Nóra, Debreceni Egyetem
Szapuova Mariana, Comenius University, Bratislava
Tatai Erzsébet, Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézet