She Sticks Out Her Tongue

Anna Kérchy’s new monograph is out and bears an intriguing title: A nő nyelvet ölt: Feminista narratológia, esztétikai és testelméleti tanulmányok [She Sticks Out Her Tongue: Papers in Feminist Narratology, Aesthetics and Body Studies] (Szeged: JATEPress, 2018).

Here’s an excerpt from its Hungarian summary:

‘A nő nyelvet ölt című kötet válogatás test és reprezentáció viszonyrendszerének problematikáját feminista szemszögből boncolgató narratológiai és esztétikai tanulmányaimból. Az „Elmélet”, az „Irodalom”, a „Mozgókép”, a „Média”, és a „Képzőművészet” hívószavai köré csoportosított fejezetek szövegei párbeszédben állnak egymással, újra felvesznek, más megvilágításba helyezve tovább szőnek, átkereteznek egyes gondolatfonalakat, elbizonytalanítva a merev műfaji, mediális, vagy tudományterületi határvonalakat és hierarchiákat. Az interdiszciplináris, intermediális átjárások során írásaim argumentációjának közös szervezőelve a feminista nézőpont alkalmazása. Célom annak módszeres feltérképezése, hogy a hagyományosan, a hegemón patriarchális rend kirekesztő logikája szerint, hierarchikusan artikulálódó társadalmi nemi szerepek normatív kulturális szkriptjeinek elvárásrendszere, valamint az ideológiailag áthatott reprezentáció börtönét belülről felforgató női ellen-narratívák, test-szövegek ’szövete’ miképpen befolyásolják a természetesnek tettetve testébe-zárt női szubjektum, a marginalizált nőirodalom vagy nőművészet, a ’másként látó’ női nézőpozíció, a női térélmény és a női testtudat, a női szépség vagy épp az őrült nő toposzának kulturális konstrukcióit, személyes megtapasztalásait és etikai, politikai tétjeit. Vizsgálódásaim szükségszerűen multifokális perspektívából közelítenek meg egy-egy kérdéskört, lévén, hogy a feminista teóriák olyan kulcsfogalmai, mint a másság, másikság, különbözőségképzés egyszerre bírnak szociálpolitikai, morálfilozófiai, és művészetelméleti relevanciával. A bináris oppozíciókat elvetendő, a politikum és az esztétikum (vagy épp antiesztétikum) párhuzamos olvasata mellett, egyszerre kerül megvitatásra megélt jelenvalóságunk prezenciájának húsbavágó tapasztalata és fiktív fantáziavilág-beli, művészi, kulturális reprezentációink jelentésrétegeinek dinamikus interakciói.’

Book presentation soon to be announced.

Workshop on Feminism and Islam

Since the number of MA and PhD students from North Africa and the Middle East is growing, TNT has invited  Dr Nadia Jones-Gailani to run a workshop on how she has designed courses on Feminism and Islam and on the broader context of from where the ideas come, and why these are part of a broader feminist discourse. The workshop will be held on December 7, 2018, from 2 p.m. in Room 3 of the Institute of English and American Studies.

Who’s Afraid of Islamic Feminism? Teaching at the Intersections of Faith and Feminism

The presentation will outline attempts at constructing and deconstructing Islamic feminism as a site of analysis and practice applicable to the lives of Muslim women. This talk opens from the premise of teaching at the intersections of faith and feminism from within a liberal academic framework. Using personal and collected narratives, the presentation will explore what it means as a hybrid woman of colour within the Academy to introduce two perceived antithetical concepts – Islamic faith practices and feminist theory – as a classroom forum to debate feminist practice. The talk gives a brief introduction to the basic premises that are explored in Jones-Gailani’s MA course on Islamic feminism: can there be a feminism grounded in Islam, and in what ways are there specifically ‘Islamic’ forms of feminist practice? The workshop will facilitate a discussion with the participants on why prompting the question of an ‘Islamic feminism’ reveals the multiple meanings that this convergence holds for Islam and feminism, two intellectual paradigms that impact the lives of Muslim women.

Nadia Jones-Gailani is a Visiting Assistant Professor of Gender and History at Central European University in Budapest. Having graduated in 2013, she took up a three-year Postdoctoral Fellowship in the Department of History at the University of South Florida (2013-2016). She recently submitted her first book manuscript for publication with the University of Toronto Press. The book explores the memories and identities of Iraqi women refugees who have resettled in Jordan, Canada and the U.S. over the past three decades. With a new focus on Muslim feminism(s) and women’s political subjectivity in the Modern Arab World, her research interests focus on individual life histories and what these can tell us about women’s day-to-day experiences of war, loss, and displacement.

Public Lecture by Dr Béatrice Laurent

Our next guest presenting in the TNT Public Lecture Series is Professor of Victorian Studies, Dr Béatrice Laurent, from the Bordeaux Montaigne University (Bordeaux, France). Her lecture “Sleeping Beauties in Victorian Britain: Cultural, Artistic and Literary Explorations of a Myth” will be held on April 18, 2018 at 5 p.m. in the Faculty’s Conference Room. For more details see the event’s flyer.

Doktori védés (Tóth Andrea)

A TNT Kutató Csoport örömmel hívja meg a kar oktatóit és hallgatóit Tóth Andrea PhD értekezésének védésére 2017. november 10-én, 12:00-kor a Kari Konferencia teremben.

A dolgozat címe: Elmozduló jelentések: A feminista irodalomkritika fogalmainak újragondolása az Éjszakai állatkert és a Szomjas oázis recepciójának tükrében