NYIM16 Konferencia

AZ ELLENÁLLÁS ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI (2020. szeptember 25-26.)

Az érvényben léptetett egyetemi COVID-19 rendelkezések miatt az idén őszre tervezett NYIM konferenciát elhalasztjuk. A B terv az, hogy a konferenciát 2021. márciusára tesszük át, amiről legkésőbb 2021. január végén értesítéssel leszünk. Amennyiben a helyzet nem lesz egyértelmű január végéig, akkor a NYIM16 konferenciát majd csak 2021. őszén rendezzük meg változatlan címmel és felhívással. Természetesen számítunk arra, hogy a tervezett
előadások, a megfogalmazott kérdések és választott jelenségek a
COVID-19 kiváltotta helyzetben módosulnak majd, de a felhívásban
megfogalmazott kérdések, a téma maga ha lehet, még relevánsabb.

Erőt, egészséget kívánunk mindenkinek!

 

A nyim16 konferencia hívószavai az ellenállás és az együttműködés. Olyan előadásokat igyekeztünk összeválogatni, amelyek arra reflektálnak, hogy miként és mennyire lehet a gender/szexualitás szempontú kutatásainkat a mai magyarországi és globális folyamatok eredményes kritikájaként művelni. Azaz tudunk-e és ha igen miért, vagy miért nem, hiteles és meggyőző hangon megszólalni (a) a saját tudományterületünkön, azaz a kultúratudomány, az irodalomtudomány, a nyelvészet, a médiatudomány, a pedagógia, a történettudomány, tudománytörténet, a politológia, a szociológia, a közgazdaságtudomány vagy a pszichológia területén, (b) másrészt azok számára is, akik a kutatott területek jelenségeinek szerepelői, elszenvedői, adott esetben akár megrendelői, (c) egyben a saját magunk örömére is. Olyan előadások hangzanak majd el, amelyek most folyó kutatások eredményeit mutatják be konkrét jelenségek kapcsán, de általános kritikai reflexiók is egyben. Olyan előadások, amelyek a kitörési pontok lehetőségét, a változtatás irányát, az ’ellen-diszkurzusok’, az átalakítás, a változtatás esélyeit ígérő vagy azokat meg is valósító stratégiákra fókuszálnak. Miként folytassunk, folytathatunk-e egyáltalán rendszeres és rendszerező, a vizsgált jelenségeket átalakítani képes kutatásokat. Mik ennek a különféle ismeretelméleti, módszertani és politikai feltételei itt és most, napjaink sokféle (nemzeti és transznacionális) kirekesztő hatalmi gyakorlatainak, rendeleteinek, intézményi átrendeződéseinek közegében a feminista kritikai elméletek és szerveződések sikeres, koalíciót, összefogást eredményező (tudomány)politikai ellenállás érdekében.