NYIM17 Konferencia: Feminizmus és emlékezet (2022. szeptember 23-24)

2022-ben a TNT Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport tizenhetedik alkalommal rendezi meg éves NYIM: Nyelv, Ideológia, Média konferenciáját, melynek célja a magyarországi, illetve magyarnak tételeződő társadalmi és kulturális gyakorlatok, jelenségek és reprezentációk lokális sajátosságainak globális keretbe helyezett vizsgálata – ezúttal a ’gender’ és az ’emlékezet’ fogalmainak összefüggéseire koncentrálva. Szeretettel várjuk vissza a korábbi konferenciák résztvevőit és hívjuk mindazokat, akik újonnan szeretnének csatlakozni hozzánk.

A NYIM17 konferencia hívószavául választott emlékezet problematikája történetileg fontos irányvonalakat jelölt ki a feminista kutatásban. Az 1980-as években a nőtudomány a nőket hátrányosan érintő elfelejtés-elhallgat(tat)ás pszichológiai, politikai struktúráit vizsgálva igyekezett érvényesíteni ellen-emlékezetként definiált kánon-revíziós törekvéseit (Lourie-Stanton-Vicinus). Az 1990-es évekre a társadalmi nemek tudománya a múlt normatív kulturális szkriptjeihez való idomulást vagy ellenszegülést az identitás-képzés alapjaként kutatta, az emlékezést performatív aktusként, reprezentációs-interpretációs stratégiaként, hatalmi relációként határozta meg (Hirsch). A 2000-es évekre pedig fokozott teret nyertek az emlékezet-központú humán- és társadalomtudományos vizsgálódások: a holokauszt-kutatástól a traumatudományokon és a nőtörténelmen át a dekolonizációhoz vagy migrációhoz köthető intergenerációs és nemzeteken átívelő tudásátörökítés tanulmányozásáig. Feminista kutatóként talán a legfontosabb kérdésfelvetés számunkra, hogy mi vezérli emlékezetünket, kik a női példaképeink, mit kapunk/adunk tovább, és miként hagyományozódik, épül választásaink által történetünk? Várjuk mindazokat az előadásokat, melyek az emlékezés kapcsán vizsgálják (újra) a gender/szexualitás viszonyokat a kultúratudomány, az irodalomtudomány, a nyelvészet, a médiatudomány, a pedagógia, a történettudomány, a politológia, a szociológia vagy a pszichológia területén.

Lehetséges témák, melyeket előadóink a különféle tudományágak sajátos szemszögéből vizsgálhatnak:

 • a kollektív és egyéni emlékezet/ identitás egymásra hatásának és elkülönülésének terei
 • a trauma- és emlékezetkutatás feminista elméletei
 • nő/történelem/írás, a feminista mozgalmak historiográfiája, a feminista elméletek eszmetörténete
 • „kisebbségi” emlékezet: a nő-, meleg- és emberjogi mozgalmak históriái
 • oral history, mikrohistória, mentalitástörténet
 • hatalom és emlékezetpolitika, a múltképzés ideológiai technológiái
 • túlélési, ellenállási, „ellentörténelmi” stratégiák
 • női példaképek, áthagyományozott történetek, az emlékezés pedagógiai/etikai vetületei
 • félreemlékezés, felejtés, historiografikus metafikció, történelemhamisítás
 • érzelem és emlékezet, nosztalgia, a vélt/ vágyott múlt
 • emlékhelyek, emléktárgyak, emlék/mások, az emlékezet medialitása
 • örökölt sorsok, poszt-memória
 • az emlékezet és a gender viszonyának irodalmi, filmes, képzőművészeti reprezentációi

A jelentkezési határidő: 2022. május 30. A résztvevőknek és előadóknak jelentkezni 200-220 szavas absztrakttal az online űrlapon lehet. Eddigi hagyományainknak megfelelően, a TNTeF folyóirat 2023 tavaszi számában válogatást közlünk az elhangzott előadások alapján készült tanulmányokból. Az előadások magyar nyelvűek és 20 percesek, 10 perc vita követi őket. Az elfogadott előadásokról 2022. július 10-ig küldünk értesítést. A konferencia felhívás PDF változata innen letölthető.

Részvételi díj 8500 Ft, nappalis PhD hallgatóknak és önálló jövedelemmel nem rendelkezőknek 6000 Ft (péntek esti fogadás, szombati szendvicsek, illetve kávék). MA és BA hallgatók részvételi díj nélkül lehetnek ott a konferencián. A részvételi díjat csak a helyszínen lehet (számla ellenében) befizetni. Részvételt lemondani – díjfizetés kötelezettsége nélkül – szeptember 1-jéig lehet e-mailben (gender@ieas-szeged.hu).

A NYIM17 konferencia programja 2022. augusztus 30-tól lesz elérhető ezen az oldalon. A rendezvénnyel kapcsolatos esetleges kérdéseket a gender@ieas-szeged.hu email címre várjuk.

Viszontlátásra Szegeden!

A Szervezők:
Annus Irén
Kérchy Anna
Zámbóné Kocic Larisa