NYIM18 Konferencia: Át/változások (2023. szeptember 22-23.)

2023-ban a TNT Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport tizennyolcadik alkalommal rendezi meg éves NYIM: Nyelv, Ideológia, Média konferenciáját. A magyarországi, illetve magyarnak tételeződő társadalmi és kulturális gyakorlatok, jelenségek és reprezentációk lokális sajátosságainak globális keretbe helyezett elemzése ezúttal a ’gender’ és az ’át/változás’ fogalmainak összefüggéseire koncentrál. Szeretettel várjuk vissza a korábbi konferenciák résztvevőit és hívjuk mindazokat, akik újonnan szeretnének csatlakozni hozzánk.

Rosi Braidotti feminista filozófus szerint egyszerre élünk az elképzelhető legjobb és legrosszabb korban. A negyedik ipari forradalom digitális- és biotechnológiai innovációi (a mesterséges intelligencia, a génmanipuláció, az automatizáció, a robotika, az orvostudományos módszerek és telekommunikációs eszközök robbanásszerű fejlődése) egybeesik a hatodik kihalás (’sixth extinction’) megtapasztalásával, mikor az emberi fajnak szembesülnie kell a saját maga előidézte ökológia válság (a klímakasztrófa, a globális pandémiák, a tömeges fajpusztulás) következményeivel. A korszellemet a „poszthumán konvergenciaként” (Braidotti 2019) definiált kognitív és affektív disszonancia határozza meg: míg a technológiai vívmányok reménykedéssel és diadalérzettel töltenek el, a visszafordíthatatlan környezeti károk miatt szégyenkezünk, szorongunk. Kiszolgáltatottság érzetünket fokozzák a társadalmi, politikai, gazdasági átrendeződések, a prekariátus (létbizonytalanság), energiaválság, migráció, a környező háborúk. Konferenciánk kérdése, hogy ilyen mértékű változásokkal szembesülve, hogyan képes mégis a 21. századi humán szubjektum újragondolni saját korlátait és lehetőségeit, miképp körvonalazza újra önmagaságához és másokhoz való viszonyait, társadalmi felelősségeit, politikai szerepvállalásait, tudományos önreflexiója tétjeit, valamint művészeti megnyilvánulásait. A hagyományos dichotómiák és paradigmák szétesése során fellépő változások átváltozásokat idéznek elő. A felbomlás nyomán elgondolható kreatív átrendeződések, újraértelmezések, potens hibridizációk, melankolikus metamorfózisok elemzésére hívjuk szakmai eszmecserénk résztvevőit.

Várjuk mindazokat az előadásokat, melyek az át/változás kapcsán vizsgálják (újra) a gender/szexualitás viszonyokat a kultúratudomány, az irodalomtudomány, a nyelvészet, a médiatudomány, a pedagógia, a történettudomány, a politológia, a szociológia vagy a pszichológia területén.

Lehetséges témák:

 • az Antropocén korszak vége: ökológiai válság és posztantropocentrikus természetkulturális viszonyok
 • feminista utópiák és disztópiák
 • a 21.századi testképek és identitás-sémák változásai
 • az át/változások etikai, morálfilozófiai aspektusai
 • új feminista pedagógiák
 • át/változás, trauma, terápia
 • mesterséges intelligencia és gender: „integrált áramkörbeli nők”, kiborg lét és közös nyelv?
 • mediális változások: transz/inter/metamedialitás és gender
 • valamivé változás, (ember)állattá leendés, szökésvonalak, mitikus transzgressziók
 • queer becomings, transz-formációk
 • a globális kapitalizmus nekropolitikájának kritikája
 • mi jön a „poszt” után? a humán tudományok legújabb elméleti irányzatai
 • az elöregedő társadalmak kihívásai
 • az át/változás és a gender viszonyának irodalmi, filmes, képzőművészeti reprezentációi

 

A jelentkezési határidő: 2023. június 18. A résztvevőknek és előadóknak jelentkezni 200-250 szavas absztrakttal az online űrlapon lehet. Eddigi hagyományainknak megfelelően, a TNTeF folyóirat 2024. tavaszi számában válogatást közlünk az elhangzott előadások alapján készült tanulmányokból. Az előadások, a témaválasztásnak megfelelően, magyar nyelvűek és 20 percesek, 10 perc vita követi őket. Az elfogadott előadásokról 2023. július 10-ig küldünk értesítést. A konferencia felhívás PDF változata innen letölthető.

Részvételi díj 15.000,- Ft, nappalis PhD hallgatóknak és önálló jövedelemmel nem rendelkezőknek 10.000,- Ft (péntek esti fogadás, szombati szendvicsek, illetve kávék). MA és BA hallgatók részvételi díj nélkül lehetnek ott a konferencián. A részvételi díjat csak a helyszínen lehet (számla ellenében) befizetni. Részvételt lemondani – díjfizetés kötelezettsége nélkül – szeptember 1-jéig lehet e-mailben (gender@ieas-szeged.hu).

A NYIM18 konferencia programja 2023. augusztus 30-tól lesz elérhető a TNT Kutatócsoport oldalán. A rendezvénnyel kapcsolatos esetleges kérdéseket a gender@ieas-szeged.hu email címre várjuk.

Viszontlátásra Szegeden!

A Szervezők:
Annus Irén
Kérchy Anna
Zámbóné Kocic Larisa