NYIM17: Feminizmus és emlékezet

2022-ben a TNT Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoport tizenhetedik alkalommal rendezi meg éves NYIM: Nyelv, Ideológia, Média konferenciáját, melynek célja a magyarországi, illetve magyarnak tételeződő társadalmi és kulturális gyakorlatok, jelenségek és reprezentációk lokális sajátosságainak globális keretbe helyezett vizsgálata – ezúttal a ’gender’ és az ’emlékezet’ fogalmainak összefüggéseire koncentrálva. Szeretettel várjuk vissza a korábbi konferenciák résztvevőit és hívjuk mindazokat, akik újonnan szeretnének csatlakozni hozzánk. Részleteket az konferencia oldalán olvashatók.

NYIM 16 Konferencia 2021

Boldogan hirdetjük, hogy a tavaly érvénybe léptetett egyetemi COVID-19 rendelkezések miatt elhalasztott NYIM16 konferenciát idén ősszel MEGRENDEZZÜK. A B tervnek megfelelően csak online merjük meghirdetni. Az új időpont: 2021. szeptember 24-25. Külön jó hír, hogy az eltelt év ellenére is, valamennyi előadónk meg kívánja tartani eredeti előadását 🙂
Viszontlátásra Szegeden!

RINGS 2021 CFP

The next RINGS (The International Research Association of Institutions of  Advanced Gender Studies) Conference, “Forging New Solidarities: Networks of (Academic) Activism and Precarity”, and General Assembly is held in Budapest (on-site and online) on October 25-26, 2021. The event is co-organized by RINGS, Gender Studies Department, Central European University, Vienna, Democracy Institute, Central European University, Budapest and TNT, Gender Studies Research Group, University of Szeged. The 2021 RINGS conference proposes to address the question of precarity on various levels, from theoretical to more experience-based research, with a focus on Covid-19. Extended deadline for abstract submission: July 31, 2021. For further information please visit the RINGS conference site.

Kaffka-díj átadás 2021

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a Kaffka Margit-díjat a kuratórium első alkalommal Prof. Vasvári O. Louise-nak, a Stony Brook, New York Egyetem professzor emeritájának ítélte oda. Szívből gratulálunk!
A Kaffka Margit-díj magyarországi, illetve az államhatáron túl (diaszpórában) élő magyar nők és feministák életét, mozgalmait, történelmi és politikai küzdelmeit, nemzetközi kapcsolatait, illetve az ezeket megjelenítő kulturális, irodalmi, képzőművészeti és médiareprezentációkat gender/szexualitás szempontból kutató tudósok, vagy a nemzetközi feminista elméletek és kutatás eredményeit meghonosító, azokat újragondoló kutatók kiemelkedő teljesítményét elismerő évente odaítélt díj.
A díjat a TNT, a Szegedi Tudományegyetem Társadalmi Nemek Tudománya Kutatócsoportja 2019-ben alapította és gondozza. A díjat a kutatócsoport minden év szeptemberében rendezett konferenciáján adja át a kuratórium elnöke.
A Covid-19 járvány miatt a 2020-ban első alkalommal elnyert díjat 2021. február 19-én adjuk át kivételesen online.

TNTeF Interdisciplinary eJournal

In the Fall 2010 we decided to create a peer-reviewed journal, the Interdisciplinary eJournal of Gender Studies (TNTeF) for regular interaction of scholars researching Hungarian women’s and feminists’ life and movements as well as their cultural, literary and media representations, inside and outside the boarders of the country.
We are, first and foremost, a Hungarian journal; however, each edition will have the abstracts published in English. We are also planning to include the occasional section in English language.

‘A Language for the Dis/Possessed’ Workshop

TNT is honoured and happy to host Dr. Andrea Zittlau from the American Studies Department, University of Rostock, Germany. Andrea is a scholar, a poet, and a performance artist, who is going to run a Workshop for our students interested in Gender Studies, entitled The Language for the Dis/possessed.

Time and venue: May 15-17, 2019 (Wednesday-Thursday-Friday), from 1 to 5 pm, Room III (Faculty of Arts building).

Sometimes we have something to say but lack the language to express our concerns, desires, opinions. At other times, we open our mouths and had no idea that we had housed a scream. This workshop aims to provide a language, a way of communicating disaster, crisis and joy, to give voice to those who need to be heard and sometimes that voice is silence. Departing from poetry and writing, we will involve our bodies, the spaces around us and anything else we can find to ask questions rather than looking for answers. We will learn to navigate discomfort and map the unknown. Please come in comfortable clothing and bring pen and paper.

If you are interested in the previous workshops hosted by TNT, see our workshop archive page.

She Sticks Out Her Tongue

Anna Kérchy’s new monograph is out and bears an intriguing title: A nő nyelvet ölt: Feminista narratológia, esztétikai és testelméleti tanulmányok [She Sticks Out Her Tongue: Papers in Feminist Narratology, Aesthetics and Body Studies] (Szeged: JATEPress, 2018).

Here’s an excerpt from its Hungarian summary:

‘A nő nyelvet ölt című kötet válogatás test és reprezentáció viszonyrendszerének problematikáját feminista szemszögből boncolgató narratológiai és esztétikai tanulmányaimból. Az „Elmélet”, az „Irodalom”, a „Mozgókép”, a „Média”, és a „Képzőművészet” hívószavai köré csoportosított fejezetek szövegei párbeszédben állnak egymással, újra felvesznek, más megvilágításba helyezve tovább szőnek, átkereteznek egyes gondolatfonalakat, elbizonytalanítva a merev műfaji, mediális, vagy tudományterületi határvonalakat és hierarchiákat. Az interdiszciplináris, intermediális átjárások során írásaim argumentációjának közös szervezőelve a feminista nézőpont alkalmazása. Célom annak módszeres feltérképezése, hogy a hagyományosan, a hegemón patriarchális rend kirekesztő logikája szerint, hierarchikusan artikulálódó társadalmi nemi szerepek normatív kulturális szkriptjeinek elvárásrendszere, valamint az ideológiailag áthatott reprezentáció börtönét belülről felforgató női ellen-narratívák, test-szövegek ’szövete’ miképpen befolyásolják a természetesnek tettetve testébe-zárt női szubjektum, a marginalizált nőirodalom vagy nőművészet, a ’másként látó’ női nézőpozíció, a női térélmény és a női testtudat, a női szépség vagy épp az őrült nő toposzának kulturális konstrukcióit, személyes megtapasztalásait és etikai, politikai tétjeit. Vizsgálódásaim szükségszerűen multifokális perspektívából közelítenek meg egy-egy kérdéskört, lévén, hogy a feminista teóriák olyan kulcsfogalmai, mint a másság, másikság, különbözőségképzés egyszerre bírnak szociálpolitikai, morálfilozófiai, és művészetelméleti relevanciával. A bináris oppozíciókat elvetendő, a politikum és az esztétikum (vagy épp antiesztétikum) párhuzamos olvasata mellett, egyszerre kerül megvitatásra megélt jelenvalóságunk prezenciájának húsbavágó tapasztalata és fiktív fantáziavilág-beli, művészi, kulturális reprezentációink jelentésrétegeinek dinamikus interakciói.’

Book presentation soon to be announced.

Workshop on Feminism and Islam

Since the number of MA and PhD students from North Africa and the Middle East is growing, TNT has invited  Dr Nadia Jones-Gailani to run a workshop on how she has designed courses on Feminism and Islam and on the broader context of from where the ideas come, and why these are part of a broader feminist discourse. The workshop will be held on December 7, 2018, from 2 p.m. in Room 3 of the Institute of English and American Studies.

Who’s Afraid of Islamic Feminism? Teaching at the Intersections of Faith and Feminism

The presentation will outline attempts at constructing and deconstructing Islamic feminism as a site of analysis and practice applicable to the lives of Muslim women. This talk opens from the premise of teaching at the intersections of faith and feminism from within a liberal academic framework. Using personal and collected narratives, the presentation will explore what it means as a hybrid woman of colour within the Academy to introduce two perceived antithetical concepts – Islamic faith practices and feminist theory – as a classroom forum to debate feminist practice. The talk gives a brief introduction to the basic premises that are explored in Jones-Gailani’s MA course on Islamic feminism: can there be a feminism grounded in Islam, and in what ways are there specifically ‘Islamic’ forms of feminist practice? The workshop will facilitate a discussion with the participants on why prompting the question of an ‘Islamic feminism’ reveals the multiple meanings that this convergence holds for Islam and feminism, two intellectual paradigms that impact the lives of Muslim women.

Nadia Jones-Gailani is a Visiting Assistant Professor of Gender and History at Central European University in Budapest. Having graduated in 2013, she took up a three-year Postdoctoral Fellowship in the Department of History at the University of South Florida (2013-2016). She recently submitted her first book manuscript for publication with the University of Toronto Press. The book explores the memories and identities of Iraqi women refugees who have resettled in Jordan, Canada and the U.S. over the past three decades. With a new focus on Muslim feminism(s) and women’s political subjectivity in the Modern Arab World, her research interests focus on individual life histories and what these can tell us about women’s day-to-day experiences of war, loss, and displacement.

Public Lecture by Dr Béatrice Laurent

Our next guest presenting in the TNT Public Lecture Series is Professor of Victorian Studies, Dr Béatrice Laurent, from the Bordeaux Montaigne University (Bordeaux, France). Her lecture “Sleeping Beauties in Victorian Britain: Cultural, Artistic and Literary Explorations of a Myth” will be held on April 18, 2018 at 5 p.m. in the Faculty’s Conference Room. For more details see the event’s flyer.

Doktori védés (Tóth Andrea)

A TNT Kutató Csoport örömmel hívja meg a kar oktatóit és hallgatóit Tóth Andrea PhD értekezésének védésére 2017. november 10-én, 12:00-kor a Kari Konferencia teremben.

A dolgozat címe: Elmozduló jelentések: A feminista irodalomkritika fogalmainak újragondolása az Éjszakai állatkert és a Szomjas oázis recepciójának tükrében